Importdeklaration

Förståelsen för vad en importdeklaration innebär, dess funktion och konsekvenserna av att inte ha en korrekt ifylld, är avgörande för alla som importerar varor till Sverige. I denna artikel belyser vi viktiga aspekter kring importdeklaration och dess betydelse i internationell handel

globe

Förståelsen för vad en importdeklaration innebär, dess funktion och konsekvenserna av att inte ha en korrekt ifylld, är avgörande för alla som importerar varor till Sverige. I denna artikel belyser vi viktiga aspekter kring importdeklaration och dess betydelse i internationell handel

Vad är importdeklaration?

En importdeklaration är ett officiellt dokument som alla företag måste lämna in till Tullverket när de importerar varor till Sverige från länder utanför EU. Det är en detaljerad förklaring av varans ursprung, beskrivning, värde, vikt och eventuell annan relevant information som behövs för att korrekt klassificera varan enligt tullreglerna.

FTL transport med EDS | Express Delivery

Varför måste man ha en importdeklaration?

Syftet med importdeklarationen är att tillåta Tullverket att uppskatta och ta ut de korrekta tullavgifterna, skatterna eller avgifterna på de importerade varorna. Dessa avgifter beräknas baserat på informationen som tillhandahålls i importdeklarationen. Utan en korrekt ifylld importdeklaration kan det leda till felaktiga avgifter och eventuella sanktioner från Tullverket.

Importera varor med EDS | Express Delivery

Vad måste en importdeklaration innehålla?

För att korrekt fylla i en importdeklaration behöver du följande information:

1. Varans beskrivning och HS-kod: Varje vara har en specifik HS-kod (Harmonized System Code) som används internationellt för att klassificera produkter för tulländamål.

2. Ursprungsland: Du behöver veta var dina varor ursprungligen tillverkades, eftersom tullavgifter kan variera beroende på ursprungsland.

3. Värdet på varorna: Tullavgifter beräknas ofta som en procentandel av varornas värde. Därför måste du ange det korrekta värdet på dina varor i din importdeklaration.

4. Vikten på varorna: Du behöver också ange varornas vikt, eftersom vissa tullavgifter baseras på vikten av varorna.

5. Eventuell ytterligare information som krävs för specifika typer av varor.

Trygg och säker leverans | EDS

Vad händer om jag inte har en importdeklaration?

Att inte ha en korrekt ifylld importdeklaration kan ha allvarliga konsekvenser. För det första kan dina varor hållas kvar vid tullen till dess att du kan tillhandahålla den nödvändiga dokumentationen. Detta kan leda till betydande förseningar i din leveranskedja och eventuellt förlorade affärsmöjligheter.

För det andra, om Tullverket finner att du medvetet har undanhållit information eller angivit felaktig information, kan du bli bötfälld. Beroende på allvaret av överträdelsen kan dessa böter vara ganska betydande.

Godstransport | Express Delivery

Kontakta EDS

✓ Valid number ✕ Invalid number
Namnlös(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

FAQ

Vad är en importdeklaration?

En importdeklaration är ett dokument som krävs när varor importeras till Sverige från länder utanför EU. Dokumentet innehåller detaljer om varans ursprung, beskrivning, värde, vikt och eventuell annan relevant information som behövs för att korrekt klassificera varan enligt tullreglerna.

Varför behövs en importdeklaration?

En importdeklaration krävs för att Tullverket ska kunna uppskatta och ta ut de korrekta tullavgifterna, skatterna eller avgifterna på de importerade varorna. Dessa avgifter beräknas baserat på informationen som tillhandahålls i importdeklarationen.

Vad bör en importdeklaration innehålla?

En importdeklaration bör innehålla varans beskrivning och HS-kod, ursprungsland, värdet på varorna, varornas vikt och eventuell ytterligare information som krävs för specifika typer av varor.

Vad händer om jag inte lämnar in en importdeklaration?

Om du inte lämnar in en korrekt ifylld importdeklaration kan dina varor hållas kvar vid tullen, vilket kan leda till förseningar i din leveranskedja. Dessutom kan du bli bötfälld om Tullverket finner att du medvetet har undanhållit information eller angivit felaktig information.

frakt med EDS | Express Delivery