Containerfrakt

  • Kostnadseffektiva logistiklösningar
  • FCL / LCL
  • Snabb och personlig service
  • Kostnadseffektiva logistiklösningar
  • FCL / LCL
  • Snabb och personlig service

Vad är containerfrakt 

Container frakt innebär att man transporterar sitt gods i en container. Sedan mitten av 1900-talet ökade användningen markant av container frakt i samband med ISO-standardiseringen. Containersystemet revolutionerade godshanteringen genom en ny infrastruktur. Detta var en av orsakerna till att globaliseringen tog fart och har sedan dess fortsatt växt. Idag är container frakt en av det mest använda fraktsätt i världen och det finns stora containerfartyg som lastar tusentals ISO-containrar varje dag. 

Fördelar med container frakt  

 

  • Underlätta lossning/lastning så att transportfordonens stillestånd minimeras.
  • Skyddar godset mot väder, stöld och transportskador.
  • Olika transportsätt i en logistikkedja till exempel sjöfrakt, tåg och fartyg.
  • Tillfälligt lagerutrymme, till exempel i väntan på att transporteras.
containerfrakt | Express Delivery

Mått för containerfrakt 

När man exempelvis ska skicka container till utlandet, finns det olika storlekar på containrarna att välja mellan.  Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) har tagit fram mått som är avsedda att lastas på järnvägsvagnar, lastbilar och fraktfartyg. Måtten är accepterade och används av nästan alla länder runt om i världen.

Container frakt på fartyg i internationell trafik ska även ha en verifierad bruttovikt, VGM (verified gross mass). Om containern saknar uppgifter i sitt Skeppningsdokument på sin verifierad bruttovikt får den inte lastas på containerfartyget. 

Containrar finns i storlekarna 20 fot, 40 fot, 45 fot, 48 fot, 53 fot och har olika maxvikt beroende storlek. Container frakt priset varierar och utöver dem olika måtten finns det även två olika alternativ att lasta en container på. Beroende på godsets volym, kan det fraktas med annat gods eller i en egen container. Med EDS kan ni även frakta temperaturkänsligt gods, kylda eller frysta varor och mycket mer. 

Mått för containerfrakt | Express Delivery

Valet av container

För att ta reda på vilken container som är lämpligast behöver vi utgå från hur sändningen ser ut. Godsets storlek är den faktor som avgör vilken lösning som blir mest lönsam, beroende på hur stor plats godset behöver i en container. EDS tillhandahåller olika containerstorlekar, vilket underlättar för att en container frakt priset ska bli optimal och kostnadseffektiv. 

FCL

Detta avser transporter man betalar för en hel container. Det innebär att alla dina varor skickas tillsammans som en enda och att ingen annans varor skickas i din container.

Få ett prisförslag
LCL

Detta avser transporter som kräver mindre än en hel container (antingen 20 fot eller 40 fot). Detta kan vara det mest kostnadseffektiva alternativet för mycket mindre volymer

Få ett prisförslag
sändningsteam | Express Delivery

Container Frakt med EDS 

När ni ska transportera en container eller skicka container till utlandet finns EDS här vid er sida. Vi tillhandahåller flera olika transportsätt med containerfrakt. Med EDS kan ni frakta alla olika typer av gods inklusive farligt gods. 

 

Transportsätt med container frakt
Vägtransport

Genom vägtransport transporterar man gods på ett effektivt sätt från en punkt till en annan. EDS vägnätverk, Express Dedicated Network™, är kontinuerligt expanderande och sträcker sig över hela Europa.  Vägtransport har blivit ett allt mer attraktivt fraktalternativ. Den främsta anledningen är kortare ledtider och kostnadseffektiv transport av last.

Få ett prisförslag
Flygfrakt

 

När produktionen står still och det saknas en viktig komponent är flygfrakt det optimala valet. Ett flyg kan ta ert gods mellan Europa och Asien på samma eller nästkommande dag. EDS arbetar med några av de största företagen inom svensk produktionsindustri och bistår även större transportföretag.

Få ett prisförslag
Tågfrakt

Hög avgångsfrekvens, korta transittider och multimodal kompatibilitet gör tågfrakt till ett tryggt och effektivt sätt att transportera gods från en världsdel till en annan. Då järnvägstransport kan frakta stora mängder gods och ger låga koldioxidutsläpp fortsätter tåg att vara ett kostnadseffektivt och miljövänligt fraktalternativ.

Få ett prisförslag
Sjöfrakt

 

På EDS agerar vi genom ett världsomspännande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande rederier – som garanterar skyddad transport där era varor kommer fram säkert, smidigt och så snabbt som möjligt. Sjöfrakt är den mest kostnadseffektiva lösningen för interkontinental handel.

Containerfrakt med EDS

Få ett prisförslag på containerfrakt.

Fyll i formuläret och vi kontaktar dig inom kort.

Hur vill du bli kontaktad?
Accept user terms and conditions(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

FAQ

Vad kostar container frakt 

Container frakt priset baseras på olika faktorer och skiljer sig från varje leverans beroende på: typ av gods, volym och vikt. Dessutom påverkar oljepriset, växelkurs och vilket transportsätt man väljer kostnaden. Vi på EDS tillhandahåller er en offert på container frakt inom 30 minuter. 

 

Få ett prisförslag

Behöver ni en lösning på er transport- och logistikutmaning?

HÖR AV ER TILL OSS IDAG

Sex anledningar att välja EDS

Pålitlig

Vi har 99,5% leveranssäkerhet

Snabb service

Vi svarar i telefon och via mejl inom 2 minuter

Personal support

Vi erbjuder personlig support 24/7, 365 dagar om året

Certifierade

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001

Minskat koldioxidavtryck

Vi arbetar med strategiskt utvalda partners för att minska vårt globala koldioxidavtryck

Miljömedveten

Vi har möjligheten att återkoppla med miljörapporter på våra transport