Kultur

EDS Logistics verkar inom den globala transport- och logistikbranschen. Vi levererar ett brett spektrum av tjänster som omfattar internationell logistik och tullhantering samt specialiserade lösningar för flygfrakt, järnvägsfrakt, sjöfrakt och vägtransport. Vår expertis inkluderar containertransport, incoterms, omfattande försäkringsskydd, hantering av farligt gods och expresstjänster. Vi garanterar snabba, effektiva och pålitliga logistiklösningar som är anpassade för att uppfylla våra kunders unika behov.

EDS Logistics verkar inom den globala transport- och logistikbranschen. Vi levererar ett brett spektrum av tjänster som omfattar internationell logistik och tullhantering samt specialiserade lösningar för flygfrakt, järnvägsfrakt, sjöfrakt och vägtransport. Vår expertis inkluderar containertransport, incoterms, omfattande försäkringsskydd, hantering av farligt gods och expresstjänster. Vi garanterar snabba, effektiva och pålitliga logistiklösningar som är anpassade för att uppfylla våra kunders unika behov.

Teamet

EDS Logistics team präglas av ett tätt samarbete och en stark gemenskap som genomsyrar alla delar av vår verksamhet. Vår arbetsmetod bygger på öppen kommunikation och ett dynamiskt informationsflöde mellan avdelningarna, vilket möjliggör effektiva beslut. Vi satsar på att vara flexibla och anpassningsbara för att snabbt kunna möta våra kunders skiftande behov och förutsättningar i en alltmer föränderlig marknad.

Vår styrka ligger i vår förmåga att integrera och synkronisera olika funktioner inom företaget, från marknadsföring till logistik och service. Detta helhetstänk säkerställer att alla projekt drivs framåt med en gemensam vision och strategi. Vi strävar efter att inte bara uppfylla, utan överträffa kundförväntningarna, vilket är möjligt tack vare vår sammansvetsade och målinriktade arbetsstyrka.

Våra kärnvärden

Mod

Leverans
Leverans är en del av EDS DNA. För oss är det mer än att bara transportera något från A till B. Vi vill leverera en förstklassig service och förenkla logistiken. Vi levererar på förväntningar från våra kunder, våra partners och våra kollegor. Resultat driver oss och gör oss till ett vinnande lag.

Att vara en utmanare
Som utmanare behöver vi mod. Stigen är inte alltid rak och vi färdas i hög hastighet. Vi behöver mod att fatta beslut, men också för att utmana beslut som vi tycker bör omvärderas. Så länge vi är trogna våra kärnvärden är även de svåraste besluten lätta att fatta.

Samarbete

Att vara en lagspelare
På EDS arbetar vi som ett team. Alla bidrar till vår resa och vi hjälper varandra i goda och svåra tider. Lagets resultat är det viktigaste. Men vi älskar också att fira individuella prestationer.

Att vara öppensinnad
Vi uppmuntrar input och insikter eftersom vår organisation är platt och öppensinnad. Vi är också medvetna om och värdesätter det förtroende som skapas genom transparens.

Nyfikenhet

Ett nyfiket tankesätt
Vi föds med nyfikna sinnen och söker alltid efter förbättringar. Vi utmanar en konservativ industri, vilket innebär att vi måste övervaka världen omkring oss och alltid stanna kvar i loopen. Nyfikenhet leder till intresse, och intresse för insatser utanför varje individs specialområde.

Att vara innovativ
EDS utmanar det gamla och ska ses som en innovationskraft i en konservativ bransch. Vi stärker och uppmuntrar individuella initiativ. Vi värderar våra kunder högt och vi har ett användarcentrerat förhållningssätt till problemlösning.

Drivs av evolution
Vi strävar efter att se saker växa – organisationen, våra team och oss själva. Vi lär oss hela tiden av varandra och är övertygade om att personlig utveckling är viktig. Vi arbetar hårt med att etablera ett tillväxttänk både på individ- och organisationsnivå.

Vision

Vår vision är att överträffa våra kunders förväntningar med vårt breda utbud av kreativa och pålitliga lösningar inom logistik. Allt gjort med vårt personliga engagemang.

 

Our mission is to exceed our customers expectations with our wide range of creative and reliable logistics solutions. All done with our personal commitment.

EDS Logistics erbjuder

usp

Pension

Vi betalar en månatlig pensionspremie under för anställda hos oss, anpassad med expertkonsulter.

usp

Friksvårdsbidrag

För att våra anställda ska kunna må som bäst. Erbjuder vi högt friskvårdsbidrag för att uppmuntra välbefinnande.

usp

Sjukförsäkring

Alla anställda på EDS har tillgång till sjukförsäkring för att täcka eventuella sjukvårdskostnader.

usp

Flexibel arbetsplats

Vi förstår att alla inte alltid har möjlighet att komma in till kontoret och erbjuder är väljer därför att vara en flexibel arbetsplats.

usp

Friskvårdstimmar

På EDS Logisitics ger vi möjligheten till våra anställda att kunna träna under arbetstid.

usp

Förmånscykel

För att våra anställda ska ha möjlighet att kunna ta sig till något av våra kontor har anställda möjlighet att leasa en cykel genom företaget.