Sjöfrakt

Boka sjöfrakt via EDS. Vi verkar genom ett världsomspännande nätverk av partners och världens ledande rederier. Sjötransport är ett kostnadseffektivt fraktalternativ.

 • Konkurrenskraftiga sjöfrakt priser
 • Kvalitetssäkrade logistikkedjor
 • Snabb och personlig service
bg-image
usp

Containerfrakt

usp

Break-bulk

usp

Dörr-till-dörr

usp

Supply Chain Management

usp

Project Cargo Shipping

Fördelar med sjötransport

Sjötransport anses vara ett av det äldsta och mest förekommande transportsättet i världen. Det är ett kostnadseffektivt sätt att frakta gods internationellt. EDS har ett globalt nätverk av partners och samarbetar med världens ledande rederier – som säkerställer skyddad transport där varor kommer fram säkert, smidigt och inom den estimerade tidsramen. Vi värnar om vårt oberoende som speditör och transporterar världen över.

 • Europa
 • Asien
 • Afrika
 • Nord- och Sydamerika
sjo-natverk

Välj rätt typ av container ー FCL / LCL

Att frakta på sjön är ett smidigt fraktalternativ för bolag som importerar eller exporterar stora volymer gods. Sjöfrakt passar även när gods ska transporteras en lång distans och för bolag som nedprioriterar en kort ledtid. Godset fraktas i container, antingen som Less Container Load (LCL) eller Full Container Load (FCL), beroende på volymen. EDS erbjuder båda alternativen för internationell sjöfrakt.

Full Container Load (FCL)

När ni bokar en Full Container Load (FCL) bokar ni en hel container för ert gods, oavsett hur stor del av containern som fylls. Det är ett fördelaktigt alternativ om ni ska frakta stora mängder som fyller en hel container. En av de främsta fördelarna med att köra gods i en full container är att containern stängs och förseglas hos leverantören och inte öppnas förrän mottagaren har tagit emot leveransen.

Less Container Load (LCL)

I de fall då ni inte har tillräckligt mycket gods för att fylla en container finns alternativet att samlasta gods med andra. Detta kallas Less Container Load (LCL) och innebär att ni bokar de antal kubikmeter som krävs för faktiska vikten eller den skrymmande vikten på ert gods i en container. En LCL-lösning kräver lite mer hantering. Godset ska samlastas i en container och sedan lossas när det anländer till ankomstdestinationen. Ledtiden är vanligtvis några dagar längre för en LCL-sändning jämfört med en FCL-sändning.

lcl eller fcl

Sjöfrakt priser

Priser för sjöfrakt är baserade på mått och vikt av er sändning samt vilken routing vi bokar med rederiet, direktanlöp eller transshipment. För att hitta det mest prisvärda alternativet för er sändning är det därför viktigt att jämföra totalkostnaden med kostnaden för kubikmeter (CBM) alternativt den faktiska vikten innan ni väljer Full Container Load (FCL) och Less Container Load (LCL).

Godsets vikt och mått är de faktorer som avgör vilken lösning som blir mest lönsam, beroende på hur stor plats godset behöver i en container. EDS tillhandahåller olika containerstorlekar, vilket underlättar för att en FCL-lösning ska bli optimal och kostnadseffektiv.

 • Konkurrenskraftiga priser
Kontrakterade priser

Kontrakterade priser är långsiktiga avtal mellan en fraktare och en transportör där parterna kommit överens om ett fast pris för en viss tidsperiod, vanligtvis ett år. Dessa priser är generellt sett mer stabila än spotpriser, alltså priset för engångsfrakt.

Spotpriser

Spotpriser är de priser som gäller för en engångsfrakt och bestäms vanligtvis baserat på det aktuella marknadsläget. Dessa priser kan fluktuera kraftigt beroende på tillgång och efterfrågan på fraktkapacitet, bränslepriser, säsongsmässiga variationer, geopolitiska faktorer och andra externa omständigheter.

EDS kundförfrågan

Få prisförslag för att frakta på sjön
Vi assisterar gärna med både spot och kontraktspriser.

 • Vi finns tillgängliga för personlig support dygnet runt.
 • Vi tillhandahåller allt från globala logistikprojekt till tullhantering.
 • Vi har lång erfarenhet av internationell handel och incoterms.

Varför EDS Logistics

Skräddarsydda leveranser

 • Förtroende: Med EDS vid din sida prioriteras och vårdas din försändelse.
 • Sömlös logistik: Vårt team lägger konsekvent strategier för dina leveransbehov, genom proaktiv information och ansvar.
 • Riskreducering: Vi arbetar aktivt för att minska potentiella risker.
 • Leveranssäkerhet: 99,5 % leveransnoggrannhet.

Globala lösningar

 • Globalt nätverk: Samarbeta med ett elitnätverk av pålitliga agenter över hela världen.
 • Top-tier Partnerships: Nära samarbete med världens ledande rederier. 
 • Expertis: Omfattande kunskap inom specialiserade logistikområden. 
 • Globala lösningar: Erbjuder transportlösningar i global skala.

Leverans i tid

 • Expressleveranser: Hantera försändelser i rätt tid, transporter i tid inom produktionslinjen.
 • Omfattande erfarenhet: Utnyttja vår samlade år av erfarenhet.
 • Autonomi: Befogenhet att identifiera de bästa vägarna och metoderna.
 • Pålitliga lösningar: Åtagande att presentera de snabbaste och mest pålitliga alternativen.

Behöver ni en lösning på er transport- och logistikutmaning?

Kontakta oss

FAQ

Vad är sjöfrakt?

Sjöfrakt är det äldsta och vanligaste fraktsättet i världen. Det är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att transportera gods på. EDS samarbetar med världens ledande rederier och presenterar flexibla sjöfraktslösningar till bästa tillgängliga pris.

Skicka förfrågan
Vad kostar sjöfrakt?

Sjöfrakt priser är baserade på hur godset fraktas såsom i vilken container och FCL/LCL. För att hitta det mest prisvärda alternativet för just ert gods är det därför viktigt att jämföra totalkostnaden med kostnaden per kubikmeter. Kontakta EDS för ett prisförslag för er sjöfrakt.

Få ett prisförslag
Vilka gods kan fraktas genom sjöfrakt container?

Med sjöfrakt kan man frakta olika typer av gods inklusive. farligt gods. Godset fraktas i containrar och beroende på godsets volym, kan det fraktas med annat gods eller i en egen container. Med EDS kan ni frakta temperaturkänsligt gods, kylda eller frysta varor och mycket mer. Kontakta oss för att boka sjötransport

Skicka förfrågan
Sea freight