Proformafaktura

När det kommer till internationell handel och logistik, är det viktigt att ha rätt dokumentation på plats. Ett sådant dokument som ofta diskuteras är proformafaktura. Men vad är en proformafaktura? Och varför är det så viktigt för företag.


Vad är en proformafaktura?

En proformafaktura är inte en officiell faktura. Istället fungerar den som ett tillfälligt dokument som ger en översikt över de varor som ska levereras. Den skiljer sig från en standardfaktura eftersom den inte begär betalning. Istället används den för att ge en uppskattning av kostnaderna innan den faktiska transaktionen äger rum.


Varför ska man ha en proformafaktura?

Det finns flera skäl till varför företag bör överväga att använda en proformafaktura, särskilt när de handlar internationellt:

  1. Transparens: En proformafaktura ger både säljaren och köparen en klar bild av vad som förväntas i en transaktion.
  2. Tullklarering: För internationella försändelser kan en proformafaktura användas som ett stöddokument vid tullklarering.
  3. Förberedelse för betalning: Även om en proformafaktura inte begär betalning, hjälper den köparen att förbereda sig för den kommande kostnaden.

Proforma faktura för företag

För företag som regelbundet handlar över gränserna, är en proforma faktura oumbärlig. Den fungerar som en försäkran om att båda parter förstår och godkänner detaljerna i en transaktion innan den genomförs.


Vad ska en proforma faktura innehålla?

En proformafaktura bör vara detaljerad och tydlig. Här är några viktiga punkter som bör ingå:

  1. Säljarens och köparens detaljer: Fullständiga namn, adresser och kontaktuppgifter.
  2. Beskrivning av varorna: Detaljerad information om produkterna, inklusive kvantitet, vikt och pris.
  3. Leverans- och betalningsvillkor: Information om hur och när varorna kommer att levereras och betalas.
  4. Totalt belopp: En uppskattning av den totala kostnaden för transaktionen.
  5. Giltighetsdatum: Datumet då proforma fakturan upphör att gälla.

Ladda ner proformafaktura mall