Vad är skillnaden mellan en handelsfaktura och proformafaktura?

FCA incoterms | EDS logistics

I internationell handel och när det gäller fakturering finns det olika typer av dokument som används för olika ändamål. Två av de mest använda fakturorna är handelsfaktura och proformafaktura. Denna artikel kommer att utforska vad var och en av dem är, de viktigaste skillnaderna mellan dem, och när du bör använda dem.


Vad är en Handelsfaktura?

En handelsfaktura är ett dokument som vanligtvis används i internationell handel och representerar en bindande försäljningsavtal mellan säljaren och köparen. Den innehåller detaljerad information om varorna som har sålts, inklusive beskrivning, kvantitet, pris, leveransvillkor, betalningsvillkor, ursprungsland, samt andra relevanta uppgifter. Handelsfakturan är ett krav för tullklarering och används för att bestämma tullvärde på varor.

Vad är en Proformafaktura?

En proformafaktura är inte en bindande försäljningsavtal. Snarare är det en preliminär faktura som ger köparen en uppfattning om vad de förväntas betala när transaktionen är slutförd. Den används ofta innan varor skickas eller innan det faktiska köpeavtalet har formaliserats. Proformafakturan innehåller också detaljer om varorna, men den är avsedd att ge en förhandsgranskning, snarare än att representera det slutliga försäljningspriset.

Skillnaden mellan en Handelsfaktura och Proformafaktura

Medan både handelsfaktura och proformafaktura kan se liknande ut och innehålla liknande information, finns det några nyckelskillnader:

  1. Bindande vs. Icke-bindande: Handelsfakturan är ett bindande dokument som representerar det verkliga avtalet mellan säljare och köpare, medan proformafakturan är icke-bindande och är mer som ett kostnadsförslag.
  2. Användning: Handelsfakturan används för tullklarering och att bestämma tullvärde. Proformafakturan, å andra sidan, används som en preliminär uppskattning eller som en begäran om betalning innan varor skickas.
  3. Giltighet: Ofta har proformafakturan en utgångsdatum, efter vilket priset eller andra villkor kan ändras. Handelsfakturan representerar däremot den faktiska affären som har överenskommits.

När ska jag ha en Handelsfaktura?

Du bör använda en handelsfaktura när:

  1. Varorna är redo för frakt: När en affär har blivit slutgiltig och varorna är redo att skickas, behöver du en handelsfaktura för att följa med varorna.
  2. För tulländamål: Om du exporterar eller importerar varor internationellt, behöver du en handelsfaktura för att klara dina varor genom tullen. Tullmyndigheterna kommer att använda informationen på handelsfakturan för att bestämma tullavgifterna.

När ska jag ha en Proformafaktura?

Använd en proformafaktura när:

  1. För att ge en uppskattning: Innan du slutför en affär, kan du skicka en proformafaktura till en potentiell köpare för att ge dem en uppfattning om de förväntade kostnaderna.
  2. Begära förskottsbetalning: Om du vill ha en förskottsbetalning innan du skickar varor eller tjänster, kan du skicka en proformafaktura som en begäran om denna betalning.
  3. Innan en handelsfaktura är tillgänglig: I vissa situationer kanske du inte har alla detaljer för en handelsfaktura, men du vill ge köparen något skriftligt. I dessa fall kan en proformafaktura vara lämplig.

Ladda ner faktura mall här.

Sammanfattning

Medan både handelsfaktura och proformafaktura är centrala i handelsprocessen, har de olika ändamål och bör användas korrekt för att undvika förvirring eller komplikationer. Genom att förstå skillnaden mellan dem kan företag effektivt hantera sina internationella transaktioner och försäkra sig om att alla dokumentationskrav uppfylls.