Fjärdepartslogistik / 4PL Logistik

Genom EDS 4PL logistik kommer ni kunna spara både tid och pengar. Vårt mål är att se till att ni inte förlorar produktivitet när ni transporterar ert gods. Vi på EDS tar fullständigt ansvar för hela logistikkedjan och går in som en dedikerad aktör för er supply chain. 

  • Effektivisera verksamheten

Genom EDS 4PL logistik kommer ni kunna spara både tid och pengar. Vårt mål är att se till att ni inte förlorar produktivitet när ni transporterar ert gods. Vi på EDS tar fullständigt ansvar för hela logistikkedjan och går in som en dedikerad aktör för er supply chain. 

  • Effektivisera verksamheten

Vad är fjärdepartslogistik / 4PL Logistik ?

Fjärdepartslogistik, eller 4PL logistik, liknar på många sätt tredjepartslogistik.Den främsta skillnaden mellan 4PL och 3PL är att ett Fjärdepartslogistik företag  arbetar oftast mer strategiskt med innovativa lösningar genom ett kontrolltorn. Ett externt företag som EDS har mer tid, bättre resurser och bredare nätverk. Av den anledningen är EDS den effektivaste och mest lönsamma lösningen för ditt företag.

Vi på EDS har som mål att få våra kunder att nå sina organisationsmässiga mål, samtidigt som vi tar ansvar för logistikkedjan genom vårt Control Tower Complete. Det betyder att ni anlitar oss som fjärde part (4PL) för att hantera företagets logistik så att ert företag kan fokusera på det viktiga och nå era visioner. Vi på EDS är ett dedikerat logistikföretag med innovativa lösningar med bra resurser och ett etablerat nätverk. 

fjärdepartslogistik | Express Delivery

Så funkar 4PL Logistik 

Ett begrepp som beskriver fjärdepartslogistik (4PL) är Supply chain management, eller hantering av försörjningskedjan. Genom hantering av logistikkedjan kan EDS kontrollera flödet och förutse avvikelser. Fjärdepartslogistik företag ansvarar för hantering av flödet av företagets import och export. Det vill säga att EDS ser till att logistikkedjan fungerar hela vägen.

Genom EDS 4PL logistik kommer ni kunna spara tid och pengar. Vi på EDS tar fullständigt ansvar för hela logistikkedjan och går in som en dedikerad aktör för er supply chain. 

Så funkar fjärtdepartslogistik | Express Delviery

Fjärdepartslogistik (4PL) med EDS

EDS är en bra match för företag som söker 4PL logistik. Vi tillhandahåller kontrolltorn och fungerar som en helhetslösning för ert företag. EDS går in som en dedikerad aktör och tar ansvar för hela er supply chain. 

En av många fördelar med vårt kontrolltorn är att det effektiviserar logistiken. Vårt mål är att se till att ni inte förlorar produktivitet när ni transporterar ert gods. Ett kontrolltorn för leveranskedjan gör logistiken funktionell och ni kan istället fokusera på att utveckla kärnverksamheten. 

 

4PL lager | EDS

Control Tower complete

När ert företag registrerar sig för Control Tower Complete får ni en helt integrerat kontrolltorn – som länken mellan er och alla logistiktjänsteleverantörer som vi använder för era transporter. Kontrolltornet består av våra kvalificerade specialister som tillhandahåller ultimata strategier för er logistik, med stöd av vårt breda utbud av logistikkedjenätverk-tjänster och ett av de mest lyhörda nätverken på marknaden (Express Dedicated Network™). EDS kontrolltorn har alltid ert företag i fokus och erbjuder fördelar som oöverträffad transparens, flexibilitet och smidighet på nationell till global skala.

Orderhantering

Lätt att konfigurera, flexibel, säker och tillförlitlig integrering av orderdata – vilket minskar kostnaden via effektivisering.

Lagerhantering

Förbättrat lager och transport (sku) inventering.

Fraktupphandling

Noggrann och pålitlig hantering av fakturering, revision och betalnings aktiviteter.

Transportledning

Planerade och optimerade försändelser genom effektiviserad kommunikation mellan alla parter.

Synlighet och övervakning

Transparens i realtid, över hela leveranskedjan för förbättrade servicenivåer och spårbarhet.

Begäran och avvikelsehantering

Maximerade servicenivåer genom spårning på förfrågan och incidenthantering.

ExpressLive – Nästa generations synlighet

ExpressLive är en försändelsespårningstjänst i realtid som möjliggör fullständig överblick över er leveranskedja som aldrig förr. Med ExpressLive kan avsändare få tillgång till livedata om sina försändelser GPS-plats, temperatur, luftfuktighet och om försändelsen har tappats, lutats eller öppnats.

 

fjärdepartslogistik med EDS | Express Delivery

Vill du veta EDS 4PL kan göra för ert företag?

Fyll i formuläret och vi kontaktar dig inom kort.

FAQ

Fördelar med fjärdepartslogistik (4PL)

Den främsta fördelen med fjärdepartslogistik är att ni kan fokusera på att driva kärnverksamheten framåt. 4PL logistik är en kostnadseffektiv lösningen för ditt företag. Genom EDS får ert företag en effektiv och lönsam lösning. 

Vad innebär fjärdepartslogistik?

Fjärdepartslogistik innebär att en extern part tar över hela logistikkedjan. Genom hantering av logistikkedjan kan EDS kontrollera flödet och förutse avvikelser. EDS ser till att logistikkedjan fungerar från start till slut. 

Frakt med fjärdepartslogistik | Express Delivery

Behöver ni en lösning på er transport- och logistikutmaning?

HÖR AV ER TILL OSS IDAG

Sex anledningar att välja EDS

Pålitlig

Vi har 99,5% leveranssäkerhet

Snabb service

Vi svarar i telefon och via mejl inom 2 minuter

Personlig support

Vi erbjuder personlig support 24/7, 365 dagar om året

usp

Certifierade

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001

Minskat koldioxidavtryck

Vi arbetar med strategiskt utvalda partners för att minska vårt globala koldioxidavtryck

Miljömedveten

Vi har möjligheten att återkoppla med miljörapporter på våra transport