Container mått

Godstransport | Express Delivery

Mått & storlek på container

Container mått kan variera beroende på typen av container och dess syfte. Godsets storlek är den faktor som avgör vilken storlek på container som blir mest lönsam, beroende på hur stor plats godset behöver. Det är därför viktigt att känna till dessa mått när ni planerar en transport.

Här följer några av de vanligaste måtten.

20-fots container

6,06 meter lång, 2,44 meter bred och 2,59 meter hög. Den här containern är vanligtvis lämplig för mindre försändelser och kan rymma cirka 33 kubikmeter last.

40-fots container

12,19 meter lång, 2,44 meter bred och 2,59 meter hög. Den här containern är mer lämplig för större försändelser och kan rymma cirka 67 kubikmeter last.

40-fots high cube-container

12,19 meter lång, 2,44 meter bred och 2,89 meter hög. Den här containern har samma längd och bredd som den vanliga 40-fots containern, men är högre och kan rymma cirka 76 kubikmeter last.

45-fots container

13,72 meter lång, 2,44 meter bred och 2,59 meter hög. Den här containern är vanligtvis använd för långa försändelser och kan rymma cirka 86 kubikmeter last.

Container mått | EDS

FCL eller LCL?

En FCL-transport tenderar att vara säkrare eftersom den har exklusiva rättigheter till hela containern. Det betyder att den inte är i kontakt med last från andra avsändare – som i fallet med LCL-frakt – och att den inte riskerar skada eller kontaminering från andra varor.

FCL-shipment är vanligtvis det bättre alternativet för brådskande försändelser eller för försändelser som behöver anlända före ett fastställt datum. LCL lämpar sig bättre för försändelser med flexibla datum. Väljer ni LCL-shipment betalar ni endast för den volym och vikt som försändelsen tar upp i containern.

lcl eller fcl

Få ett prisförslag på er frakt

EDS Logistics kan frakta alla olika typer av gods inklusive farligt gods. Vi tillhandahåller flera olika transportsätt med containerfrakt.

  • Vi finns tillgängliga för personlig support dygnet runt.
  • Vi tillhandahåller allt från globala logistikprojekt till tullhantering.
  • Vi har lång erfarenhet av internationell handel och incoterms.