Sjöfrakt till Kina

 • Kostnadseffektiva logistikösningar
 • Incoterms®
 • Snabb och personlig service
bg-image
usp

Containerfrakt

usp

Break-bulk

usp

Dörr-till-dörr

usp

Supply Chain Management

usp

Project Cargo Shipping

Såhär funkar det

Att importera varor från Kina blir allt mer förekommande. Sveriges vanligaste importländer ligger framförallt i Europa, förutom Kina som ligger i Asien. År 2021 importerade Sverige varor från Kina för 92 miljarder kronor och tillväxten fortsätter att öka snabbt. Det finns flera olika transportalternativ att importera från Kina. Det mest tidseffektivt är med EDS flygfrakt, däremot är sjöfrakt från kina till sverige ett mer kostnadseffektivt alternativ. Sjöfrakt står för närmare 90% av den totala volymen som transporteras globalt. Sjöfrakt från Kina är ett smidigt fraktalternativ för bolag som importerar eller exporterar, gods som ska transporteras en lång distans och för bolag som nedprioriterar en kort ledtid. Vid sjöfrakt till kina fraktas godset i sjöfraktcontainer, då antingen som Less Container Load (LCL) eller Full Container Load (FCL), beroende på volymen av godset. Genom kostnadseffektiv sjöfrakt Kina med EDS blir importen prisvärd och smidig. 

Sjöfrakt med EDS | Express Delivery

Vilken sjöfraktlösning ska man välja 

För att ta reda på vilken sjöfrakt till Kina som är lämpligast behöver vi utgå från hur sändningen ser ut. Godsets storlek är den faktor som avgör vilken lösning som blir mest lönsam, beroende på hur stor plats godset behöver i en container. Ledtiden påverkas även beroende på vilken container man väljer. En sjöfrakt från Kina till sverige tar på ett ungefär 40-50 dagar.

 

Full Container Load (FCL)

När ni bokar en Full Container Load (FCL) sjöfrakt till Kina, bokar ni en hel container för ert gods, oavsett hur stor del av containern som fylls. Det är ett fördelaktigt alternativ om ni ska frakta stora mängder som fyller en hel container. En av de främsta fördelarna med att köra gods i en full container är att containern stängs och förseglas hos leverantören och inte öppnas förrän mottagaren har tagit emot leveransen.

Less Container Load (LCL)

I de fall då ni inte har tillräckligt mycket gods för att fylla en container finns alternativet att samlasta gods med andra. Detta kallas Less Container Load (LCL) och innebär att ni bokar de antal kubikmeter som krävs för faktiska vikten eller den skrymmande vikten på ert gods i en container. En LCL-lösning kräver lite mer hantering. Godset behöver samlastas i en container och sedan lossas när det anländer till ankomstdestinationen. LCL Sjöfrakt till Kina, är vanligtvis därmed några dagar längre jämfört med en FCL-sändning.

Containerfrakt till Kina | Express Delivery

Välj rätt leveransvillkor för sjöfrakt Kina

Avgifterna vid sjöfrakt från Kina kan skilja sig från olika leveranser beroende vad som står i leveransvillkoren som säljaren och köparen har kommit överens om. 

Kostnaden för frakten baseras på olika faktorer och skiljer sig från varje leverans beroende på: typ av gods, volym och vikt. Dessutom påverkar oljepriset, växelkurs och vilken sjöfraktlösning man väljer. Vi på EDS tillhandahåller er en offert på kina frakt inom 30 minuter med reservation för om vi behöver kontakta våra lokala agenter i Kina för lokala kostnader.

I avtalet framkommer det vem som:

– Står för frakt och övriga kostnader i samband med transporten

– Står för risken vid eventuellt godsskada eller förlust

– Betalar tull och skatt i importlandet

Sjöfrakt med EDS till Kina | Express Delivery

FOB eller CIF 

Vanliga leveransvillkor för sjöfrakt Kina är FOB (Free on Board) och CIF (Cost, Insurance and Freight). Det finns även FAS (Free alongside ship) och CFR (Cost and freigh) men är inte lika förekommande vid Sjöfrakt Kina till Sverige. Det är viktigt att känna till villkoren för dem olika leveransalternativen. EDS har lång erfarenhet och hjälpe er med rådgivning av Incoterms. Villkoren beskriver vem som står för risken under transporten, vem som ska betala kostnaderna och vilka skyldigheter köparen och säljaren har. Genom att följa dessa termer kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd gällande godset.

CIF

Risken överförs från säljare till köpare när godset har lastats ombord på fartyget i angiven utskeppningshamn. Säljaren står för alla kostnader fram till dess att varan har nått den angivna destinationshamnen. Om lossningskostnaden ingår i fraktkostnaden står säljaren för det. Säljaren ansvarar för exportlicenser och tullformaliteter, transportavtal, försäkringsavtal och lastning.

FOB

Risken övergår från säljare till köpare när godset har lastats ombord på fartyget i angiven hamn.Säljaren står för alla kostnader fram till dess att godset har lastats ombord på fartyget. Säljaren sköter exportklareringen.

Planering för sjöfrakt till Kina | Express Delivery

Sjöfrakt Kina med EDS 

EDS verkar i ett världsomfattande nätverk av partners och samarbetar med världens ledande rederier  – som säkerställer skyddad transport där varor kommer fram säkert, smidigt och inom den estimerade tidsramen. Vi värnar om vårt oberoende som speditör för att kunna erbjuda flexibla lösningar till bästa tillgängliga pris. Boka sjöfrakt Kina till Sverige med EDS. 

 

Sjöfrakt Kina | Express Delivery

Få ett prisförslag på sjöfrakt

 • Vi finns tillgängliga för personlig support dygnet runt.
 • Vi tillhandahåller allt från globala logistikprojekt till tullhantering.
 • Vi har lång erfarenhet av internationell handel och incoterms.

Varför EDS Logistics

Skräddarsydda leveranser

 • Förtroende: Med EDS vid din sida prioriteras och vårdas din försändelse.
 • Sömlös logistik: Vårt team lägger konsekvent strategier för dina leveransbehov, genom proaktiv information och ansvar.
 • Riskreducering: Vi arbetar aktivt för att minska potentiella risker.
 • Leveranssäkerhet: 99,5 % leveransnoggrannhet.

Globala lösningar

 • Globalt nätverk: Samarbeta med ett elitnätverk av pålitliga agenter över hela världen.
 • Top-tier Partnerships: Nära samarbete med världens ledande rederier. 
 • Expertis: Omfattande kunskap inom specialiserade logistikområden. 
 • Globala lösningar: Erbjuder transportlösningar i global skala.

Leverans i tid

 • Expressleveranser: Hantera försändelser i rätt tid, transporter i tid inom produktionslinjen.
 • Omfattande erfarenhet: Utnyttja vår samlade år av erfarenhet.
 • Autonomi: Befogenhet att identifiera de bästa vägarna och metoderna.
 • Pålitliga lösningar: Åtagande att presentera de snabbaste och mest pålitliga alternativen.

Behöver ni en lösning på er transport- och logistikutmaning?

HÖR AV ER TILL OSS IDAG

FAQ

Hur mycket kostar frakt från Kina till Sverige?

Kostnaden för frakten baseras på olika faktorer och skiljer sig från varje leverans beroende på: typ av gods, volym och vikt. Dessutom påverkar oljepriset, växelkurs och vilken sjöfraktlösning man väljer. Kontakta EDS för att ta reda på vad det kostar med sjöfrakt Kina till sverige. Vi tillhandahåller er en offert inom 30 minuter.

 

Hamn i Kina | Express Delivery