Incoterms

  • Vi finns tillgängliga för personlig support dygnet runt.
  • Vi tillhandahåller allt från globala logistikprojekt till tullhantering.
  • Vi har lång erfarenhet av internationell handel och incoterms.
  • Vi finns tillgängliga för personlig support dygnet runt.
  • Vi tillhandahåller allt från globala logistikprojekt till tullhantering.
  • Vi har lång erfarenhet av internationell handel och incoterms.

Vad är Incoterms?

Incoterms är internationella handelstermer och är en förkortning för International Commercial Terms. Benämningar publicerades för första gången 1936 och är en uppsättning med 11 förordningar som definierar vem som ansvarar för vad vid internationella transaktioner. Den senaste uppdateringen av reglerna är Incoterms® 2020 och är dem Incoterms för 2022 med.

EDS har lång erfarenhet om Incoterms, som beskriver vem som står för risken under transporten, vem som ska betala kostnaderna och vilka skyldigheter köparen och säljaren har. Genom att följa dessa termer kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd gällande godset.

Incoterms 2020 förordningarna är världens väsentligaste handelsvillkor för handeln av varor. Oavsett om man är säljare eller köpare är Incoterms®-reglerna till för att vägleda er genom handeln. Förordningarna ger specifik vägledning till företag som dagligen deltar i import och export av global handel. Det finns ingen färdig mall för vilka leveransvillkor som är rätt att använda, eftersom det beror på vad köparen och säljaren prioriterar. Dessutom gäller vissa Incoterms endast för sjöfrakt.

Incoterms anger: 

Vem som ska finansiera transport, försäkring och övriga kostnader.

Från eller till vilken lokation transporten ska ske.

Om lastning och lossning ingår.

När risken övergår från säljaren till köparen. 

När tillämpas inte Incoterms? 

Det finns fem huvudaspekter i ett internationellt försäljningsavtal där Incoterms®-reglerna inte är tillämpliga och det är när de villkor som anges i avtalet mellan transportören och köparen/säljaren, villkoren för överföring av äganderätten till varorna, betalningsvillkor – inklusive priset på varorna och de betalningsmetoder som används för att genomföra försäljningstransaktioner, villkoren för att reglera ett avtalsbrott, inklusive hur det ska lösas och eventuella undantag från ansvar i fråga om varornas skick och leverans. Ett annat område som inte omfattas är marknadsföring av varor och tjänster. Detta är viktigt att minnas vid ett avtalsbrott. Dessa aspekter måste definieras ordentligt i köpeavtalet så att både köparen och säljaren kan granska dem och ömsesidigt komma överens om de villkor som anges. 

Hur reglerna i Incoterms® 2020 ska användas:

Integrera Incoterms® 2020 reglerna i ert köpeavtal. Välj den lämpligaste för er transport. Kontrollera att båda parter är överens om vilken bestämmelse som gäller. Ange lokation eller hamn så specifikt som möjligt. Kom ihåg att reglerna i Incoterms® 2020 inte utgör ett fullständigt köpeavtal, därmed är det viktigt att ha ett tydligt köpeavtal som stödjer punkter som inte framkommer i Incoterms.

 

Skicka gods utomlands | EDS

Incoterms Grupp 1: All transport

EXW – Ex Works (namngiven plats)

EXW incoterms går risken över när varorna görs tillgängliga för köparen på den angivna platsen (godset har ännu inte lastats för transport). Det är köparen som ansvarar för alla kostnader och är ansvarig för allt i EXW incoterms.

 

Ex Works (ExW)
FCA – Free Carrier (namngiven plats)

FCA incoterms innebär att säljarens skyldigheter upphör när varorna levereras till och placeras på en i förväg överenskommen plats. Det är säljaren ansvarar för kostnaderna fram till den överenskomna överlämningsplatsen inklusive lastning på den första transporten. Köparen är ansvarig för transportavtalen, exportlicenser och tullformaliteter.

Nytt för FCA incoterms 2020 är att Transportföretaget kan få instruktioner från köparen att utfärda ett konossement (Bill of lading), som säljaren måste visa för köparen.

Guide: Incoterms®: FCA 2020
CPT – Carriage Paid To (Namngiven bestämmelseort)

CPT incoterms innebär att risken överförs när varorna har överlämnats till transportören. Säljaren ansvarar för kostnaderna tills varorna har anlänt till destinationen (varorna har inte ännu inte lossats). I CPT incoterms har säljaren ansvara för exportlicenser och tullformaliteter, transportavtal och lastning.

Guide: Incoterms®: CPT 2020
CIP – Carriage Insurance Paid (Namngiven bestämmelseort)

Vid CIP incoterms går risken över när varorna har överlämnats till transportören. Säljaren ansvarar för kostnaderna (inklusive försäkring för köparens risk) tills varorna har anlänt till den angivna destinationen (varorna har ännu inte lossats). Säljaren ansvarar för exportlicenser och tullformaliteter, transport- och försäkringsavtal och lastning.

Nytt för CIP incoterms 2020 är att köparen kan be om försäkring enligt Institute Cargo Clauses B eller A, samt krigs- och / eller strejkförsäkring, men måste betala skillnaden mellan kostnaden för en C-försäkring.

Guide: Incoterms®: CIP 2020
DAP – Delivery At Place (Namngiven bestämmelseort)

DAP incoterms är säljaren ansvarig tills varorna har levererats till den angivna platsen på destinationen, redo att lossas. Säljaren är ansvarig för kostnaderna fram till den angivna destinationen (varorna är ännu inte lossade). Säljaren ansvarar för exportlicenser och tullfor Matomomaliteter, transportavtal och lastning i DAP incoterms.

Guide: Incoterms®: DAP 2020
DPU  – Delivery at Place Unloaded (Namngiven plats på bestämmelseort)

Vid DPU incoterms övergår risken från säljare till köpare när varorna har levererats till den angivna ankomstplatsen på destinationen, redo att lossas. Säljaren ansvarar för kostnaderna fram till den överenskomna ankomstplatsen (varorna har lossats). Säljaren hanterar exportlicenser och tullformaliteter, transportavtal samt lastning / lossning.

Guide: Incoterms®: DPU 2020
DDP – Delivered Duty Paid (destination)

Vid DDP incoterms har säljaren ansvar för risken tills varorna har nått den angivna ankomstplatsen och är redo att lossas. Säljaren ansvarar för kostnaderna fram till den överenskomna platsen (varorna har ännu inte lossas). I DDP incoterms hanterar säljaren exportlicenser och tull- och importformaliteter, transportavtal och lastning.

 

Guide: Incoterms®: DDP 2020

Incoterms Grupp 2: Endast sjöfrakt

FAS – Free Alongside Ship (Namngiven inlastningshamn)

Vid FAS överförs risken från säljare till köpare när varorna levereras på en kaj eller en pråm (vid sidan av fartyget) i den angivna hamnen.

Köparen är ansvarig för den överenskomna platsen, att godset lossas och placeras på kajen redo att laddas ombord på fartyget. Köparen ansvarar för exportlicenser och tullformaliteter, transportavtal och lastning.

Guide: Incoterms®: FAS 2020
FOB – Free On Board (Namngiven inlastningshamn)

Vid FOB överförs risken till köparen när varorna lastas ombord på fartyget i den överenskomna lasthamnen. Säljaren ansvarar för kostnaderna tills varorna lastas ombord på fartyget. Säljaren exporterar varorna.

Guide: Incoterms®: FOB Incoterms 2020
CFR – Cost and Freight (Namngiven leveranshamn)

Vid CFR överförs risken från säljare till köpare när säljaren levererar varorna ombord på fartyget. Säljaren ansvarar för kostnaderna tills varorna har anlänt till den angivna destinationshamnen. Om lossningskostnader ingår i fraktkostnaden, är säljaren ansvarig för detta. Säljaren ansvarar för exportlicenser och tullformaliteter, transportavtal och lastning.

Guide: Incoterms®: CFR 2020
CIF – Cost , Insurance, Freight (Namngiven leveranshamn)

Vid CIF är köparen ansvarig från det att varorna lastats ombord på fartyget i den överenskomna lasthamnen. Säljaren ansvarar för kostnaderna tills varorna har nått den angivna destinationshamnen. Om lossningskostnader ingår i fraktkostnaden, är säljaren ansvarig för detta. Säljaren ansvarar för exportlicenser och tullformaliteter, transport- och försäkringsavtal och lastning.

Guide: Incoterms®: CIF 2020

Incoterms med EDS

Incoterms®-reglerna är inte obligatoriska. Villkoren är enormt viktiga och avgörande för att varje verksamhet i leveranskedjan ska fungera korrekt och effektivt. Genom att ha EDS som partner behöver ni inte oroa er för missförstånd i med er leverans. EDS är ett innovativt logistikföretag som utmanar traditionella transportföretag med kompletta, dedikerade logistiklösningar. Vi finns tillgängliga för personlig support dygnet runt. EDS tillhandahåller allt från globala logistikprojekt till tullhantering. Vi rådger er om incoterms och finns med er från start till slutleverans.

Effektiv tredjepartslogisitk | Express Delivery

Kontakta oss

  • Vi finns tillgängliga för personlig support dygnet runt.
  • Vi tillhandahåller allt från globala logistikprojekt till tullhantering.
  • Vi har lång erfarenhet av internationell handel och incoterms.

FAQ

Hur väljer man rätt leveransvillkor i Incoterms®?

I Incoterms kommer både köpare och säljare ense om vilka leveransvillkor som ska gälla. För att fatta ett sådant beslut bör man känna till vilka leveransvillkor som passar för just ert företag. Kontakta EDS för att undvika dyra och onödiga konflikter i era leveransvillkor.

Godstransport | Express Delivery

Behöver ni en lösning på er transport- och logistikutmaning?

HÖR AV ER TILL OSS IDAG

Sex anledningar att välja EDS

Pålitlig

Vi har 99,5% leveranssäkerhet

Snabb service

Vi svarar i telefon och via mejl inom 2 minuter

Personlig support

Vi erbjuder personlig support 24/7, 365 dagar om året

usp

Certifierade

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001

Minskat koldioxidavtryck

Vi arbetar med strategiskt utvalda partners för att minska vårt globala koldioxidavtryck

Miljömedveten

Vi har möjligheten att återkoppla med miljörapporter på våra transport