Nya IMO regler 2023

FAS Incoterms | EDS Logistics

International Maritime Organization (IMO), ett FN-organ som skapar globala standarder för sjöfartsindustrin, har introducerat nya regler för att ytterligare minska koldioxidutsläppen inom branschen. Dessa regler, som började gälla från 2023, kommer att ha betydande inverkan på både befintliga och nya fartyg.

IMO har länge varit en drivande kraft för att säkerställa miljöprestanda och säkerhet inom sjöfartsindustrin. År 2020 infördes standarder för användningen av svavelbränsle, nu tar organisationen ytterligare steg för att minska utsläppen. De nya reglerna innebär bland annat ökad bränsleeffektivitet och strängare regler för koldioxidutsläpp, vilket kommer att bidra till att minska sjöfartsindustrins totala miljöpåverkan på en global skala.

Så vad innebär detta för EDS Logistics och sjöfartsindustrin i stort?

Med det nya regelverket ökar kraven på rederierna, vilket innebär att de kommer att behöva vidta åtgärder för att uppfylla dessa krav. En av de mest betydande åtgärderna är att rederierna kommer att behöva segla långsammare för att uppfylla IMO:s regelverk.

Rederierna har till den 31 december 2023 på sig att vidta de nödvändiga åtgärderna för att minska sina koldioxidutsläpp och uppfylla IMO:s krav. Detta kommer sannolikt att leda till längre transittider och en minskad kapacitet på cirka 10%, på grund av den sänkta hastigheten och att äldre fartyg som inte uppfyller de nya kraven tas ur drift.

Vi på EDS Logistics vill informera er om dessa kommande förändringar och hur de kommer att påverka sjöfartsindustrin. Vi är engagerade i att navigera genom dessa förändringar och fortsätta att erbjuda högkvalitativa logistiktjänster till våra kunder.