Oroligheter vid Röda Havet och Suezkanalen

Suezkanalen

Nulägesuppdatering av respekt till rådande oroligheter vid Röda Havet och Suezkanalen

2024 börjar med fortsatta svårigheter för situationen i Röda havet och Suezkanalen.
Den 30:e och 31:a december blev ytterligare ett containerfartyg måltavla för två separata attacker av Huthirebellerna. 

Trots närvaron av Operation Prosperity Guardian (OPG) som är en del av militära säkerhetsåtgärder, fortsätter rebellgrupper att utgöra ett hot mot fartygstrafiken. Detta har lett till att många rederier väljer en längre rutt via Godahoppsudden för att nå norra Europa. Det innebär en längre resa med ungefär 10–12 dagar till och från Asien. Vilket också leder till ökade bunkerkostnader för rederierna. 

Som en följd av denna förändrade ruttplanering förväntas tomma luckor uppstå i kommande tidtabeller (så kallade “lost vessel” situationer). Det leder till begränsningar i kapacitet, trängsel i hamnar, samt en potentiell brist på tomma containrar. Med dessa faktorer i kombination, samt ökning i fraktvolymer inför det kinesiska nyåret, kommer det sannolikt att ske en markant justering i skeppningskostnader. Från föregående vecka (v.52) har Shanghai containerized index ökat 7,8%.

Vi på EDS Logistics rekommenderar därför att ni planerar era bokningar i god tid och håller en kontinuerlig kommunikation med både era leverantörer och oss för att hantera situationen så effektivt som möjligt. 

Kontakta oss

Om ni har ytterligare frågor eller behöver assistans, är ni alltid välkomna att kontakta oss på EDS Logistics.

Namnlös(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.