Vilka dokument behövs vid sjöfrakt?

Sjöfrakt i solnedgång | EDS Logistics

Vid sjöfrakt är det viktigt att vara medveten om de olika sändningsdokumenten som krävs för att säkerställa en smidig och effektiv fraktprocess. Att ha rätt dokumentation är avgörande för att följa internationella regler och förordningar samt för att undvika förseningar och komplikationer längs vägen. I denna artikel kommer vi att berätta om de viktigaste sändningsdokumenten som behövs vid sjöfrakt.

  1. Fraktsedel (Bill of Lading)
  2. Faktura (Commercial Invoicwe)
  3. Packlista (Packing list)
  4. Ursprungsavtal (Certificate of Origin)
  5. Transportförsäkring (Marine Insurance)

1. Fraktsedel (Bill of Lading):

En fraktsedel, eller “Bill of Lading” (B/L), är det viktigaste dokumentet vid sjöfrakt. Det fungerar som ett kvitto och ett kontrakt mellan rederiet och avsändaren av godset. Fraktsedeln innehåller information om godsets karaktär, mängd, vikt, avsändare, mottagare och de specifika villkoren för frakten. Den fungerar också som en äganderättsförklaring och är nödvändig för att godset ska kunna hämtas ut vid destinationen.

2. Faktura (Commercial Invoice):

En faktura är ett kommersiellt dokument som utfärdas av säljaren till köparen. Vid sjöfrakt innehåller fakturan information om varan, dess pris, betalningsvillkor, och andra relevanta uppgifter. Fakturan används både för tulländamål och för att fastställa värdet av godset för frakt- och försäkringssyften.

Container hamn | EDS Logistics

3. Packlista (Packing List):

En packlista är en detaljerad förteckning över godset i en försändelse. Den innehåller information om varje enskild artikel, inklusive antal, beskrivning, dimensioner, vikt och förpackningstyp. Packlistan används för att hjälpa till med kontroll och verifiering av godsets innehåll vid både lastning och lossning.

4. Ursprungsintyg (Certificate of Origin):

Ett ursprungsintyg är ett dokument som bekräftar var godset har tillverkats eller producerats. Det används för att fastställa vilket land godset kommer ifrån och kan vara nödvändigt för att bevilja preferentiell tullbehandling, till exempel inom ramen för frihandelsavtal. Ursprungsintyget kan utfärdas av exportören eller av en behörig myndighet.

5. Transportförsäkring (Marine Insurance):

Att ha en transportförsäkring är kritiskt vid sjöfrakt för att skydda godset mot förlust eller skada under transporten. Försäkringscertifikatet, som utfärdas av försäkringsbolaget, bekräftar att godset är försäkrat och innehåller detaljer om försäkringsvillkor, omfattning och eventuella begränsningar.

Tredjepartslogistik | Express Delivvery