Vilka Incoterms är bäst vid import från Kina?

Incoterms, eller International Commercial Terms, är en serie fördefinierade kommersiella termer publicerade av Internationella Handelskammaren (ICC). Dessa termer används i stor utsträckning i internationella kommersiella transaktioner och syftar till att klargöra regler och ansvar mellan köpare och säljare. Att välja rätt Incoterm kan göra skillnad mellan en sömlös affär och ett komplext, kostsamt problem.

Vid import av varor från Kina är valet av rätt Incoterm avgörande för att säkerställa en smidig affär och undvika onödiga kostnader. I denna artikel kommer vi att diskutera de mest relevanta Incoterms som passar bäst vid import av varor från Kina.

De vanligaste Incoterms vid import från Kina

När ni importerar varor från Kina, finns det flera Incoterms att välja mellan, beroende på er specifika situation och preferenser. Här är några av de mest relevanta:

  1. ExW (Ex Works): Den här termen innebär att säljaren (i det här fallet, exportören i Kina) gör varorna tillgängliga på sin plats, och köparen ansvarar för alla kostnader och risker med att flytta varorna från där till destinationen. EXW är ofta fördelaktigt för importören, eftersom det ger större kontroll över fraktkostnaden och logistiken.
  1. FOB (Free on Board): Enligt denna term lägger säljaren varorna ombord på ett fartyg som bestämts av köparen. När varorna har passerat fartygets reling, övergår risken från säljaren till köparen. FOB är en av de mest populära Incoterms när det gäller sjöfrakt från Kina.
  1. CIF (Cost, Insurance and Freight): Med denna term tar säljaren på sig kostnaden för frakt och försäkring, men risken övergår till köparen så snart varorna passerar fartygets reling. CIF är fördelaktigt för köparen, eftersom det innebär att säljaren ansvarar för större delen av fraktkostnaderna och logistiken.
  1. DDP (Delivered Duty Paid): Detta är den mest “köparvänliga” Incoterm, där säljaren tar på sig alla kostnader och risker, inklusive tullavgifter och skatter, ända till destinationen. Detta kan vara fördelaktigt om du inte vill hantera logistiken, men det kan också innebära högre kostnader eftersom säljaren tar på sig mer ansvar.

Vilket Incoterm ni bör välja när ni importerar varor från Kina beror på er specifika situation och vilken nivå av risk och ansvar ni vill ta på er.  När ni bokar import/export med EDS tar vi reda på vilket Incoterm som passar bäst för ert behov.

Kontakta EDS

Fyll i formuläret och kontaktar dig inom kort.