Guide: FCL eller LCL – vilket alternativ passar er bäst?

Sjöfartyg | EDS Logistics

När det gäller sjöfrakt med containerfartyg är valet mellan FCL och LCL avgörande för både kostnad, säkerhet och miljöpåverkan. Att förstå skillnaderna mellan FCL och LCL är viktigt för att välja det bästa alternativet för er sändning. Här är fem faktorer vi på EDS brukar ta i beaktning vid val av FCL eller LCL.

  1. Vikt och volym
  2. Kostnad
  3. Typ av gods
  4. Säkerhet
  5. Miljöpåverkan

1. Vikt och volym  

Mått och vikt är viktiga faktorer att ha i åtanke. Om ni har tillräckligt med gods för att fylla en hel container, så är sjöfrakt FCL det mest effektiva alternativet. Däremot kan LCL frakt vara bättre för mindre gods som inte tar upp hela utrymmet i en container. Är du osäker på vilket alternativ som är bäst för er sändning? Kontakta oss på EDS så hjälper vi er här.

Hamn för sjöfrakt | EDS Logistics

2. Kostnad

Kostnaden är en annan faktor som påverkar valet mellan FCL och LCL frakt. Om ni har tillräckligt med volym för att fylla en hel container, kan sjöfrakt FCL vara det mest kostnadseffektiva alternativet eftersom ni betalar för hela containern oavsett hur mycket gods ni har. Har ni mindre volym kan sjöfrakt LCL vara billigare, eftersom ni bara betalar för den faktiska volymen som ert gods tar upp i containern. Vill du veta vilket alternativ som blir mest lönsamt för er? Kontakta EDS för att få ett prisförslag på er sändning här

Sjöfrakt fartyg | EDS Logistics

3. Typ av gods

Produktkvalitet är också viktigt att tänka på när det kommer till valet av container. I vissa fall kan FCL vara bättre för känsliga varor, eftersom ni har full kontroll över godset och att containern är förseglad under hela transporten. LCL frakt innebär däremot att ert gods delar container med andra, vilket kan innebära mer hantering och risken för skador ökar. Kontakta EDS om du är osäker på vilket alternativ som passar för er här.

Vad är LTL transport | Express Delivery

4. Säkerhet

Säkerhet är en annan faktor som påverkar valet mellan FCL och LCL. FCL ger ökad säkerhet för ert gods eftersom den inte samlastas med andra sändningar och containern är förseglad under hela transporten. Till skillnad från LCL frakt som kan vara mindre säkert eftersom det finns fler hanterings- och lastningstillfällen och ditt gods delas med andra sändningar.

Tredjepartslogistik | Express Delivvery

5. Miljöpåverkan

Miljöpåverkan är också en viktig faktor att överväga. Om ni vill minska er klimatpåverkan kan LCL frakt vara ett mer hållbart alternativ eftersom man skeppar genom samlastning med andra sändningar och därmed minskar antalet containrar på fartyget.

Hamn i Kina | Express Delivery

Kom i kontakt med EDS.

Fyll i formuläret och vi kontaktar dig inom kort.

✓ Valid number ✕ Invalid number
Hur vill du bli kontaktad?
Namnlös(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.