Guide: Incoterms®: DAP 2020

DAP Incoterms | EDS Logistics

Vad står DAP Incoterm för?

DAP, som står för Delivered At Place, är en vanlig incoterm som används inom internationell handel. DAP innebär att säljaren ansvarar för att leverera godset till en angiven destination på köparens plats. Säljaren bär ansvaret och kostnaderna för att transportera godset till den angivna destinationen, inklusive avlastning av godset från transportmedlet.

Vad innebär DAP incoterms 2020?

DAP innebär att säljaren har ansvar för att organisera och täcka kostnaderna för transporten av godset till den angivna destinationen på köparens plats. Säljaren måste också bära risken för förlust eller skada på godset fram till dess att godset är tillgängligt vid destinationen.

I DAP går risken över: när godset har aviserats tillgängligt vid den angivna destinationen på köparens plats.

I DAP står köparen för kostnaden: Köparen är ansvarig för transportkostnaderna från destinationen till slutdestinationen samt eventuella tullavgifter och andra avgifter som kan uppstå under transporten.

I DAP har köparen ansvar: Köparen är ansvarig för att arrangera och täcka kostnaderna för vidare transport från destinationen till slutdestinationen samt eventuella tullformaliteter och dokumentation som kan krävas för importen.

Fördelar med DAP

Fördelarna med att använda DAP är att säljaren tar hand om transporten till den angivna destinationen, vilket kan vara bekvämt för köparen. Det ger köparen möjlighet att ha större kontroll över transportprocessen efter avlastningen vid destinationen och att välja den mest kostnadseffektiva transportlösningen för vidare transport.

Viktigt att tänka på med DAP 2020

Det är viktigt att notera att DAP inte inkluderar alla kostnader och risker som kan uppstå under hela transportprocessen. Köparen är ansvarig för att täcka kostnaderna för vidare transport från destinationen till slutdestinationen samt eventuella tullavgifter och andra avgifter som kan uppstå. Det är också viktigt att säljaren och köparen har en tydlig överenskommelse om den angivna destinationen och att kommunikationen är klar när det gäller leveranstid och övriga detaljer.

När bör man använda DAP som inocterm?

  1. När köparen vill ha ansvar för importtullar och skatter: Med DAP är köparen ansvarig för att täcka kostnaderna för importtullar, skatter och andra avgifter som kan uppstå vid införseln av godset i destinationslandet. Det kan vara fördelaktigt om köparen har god kunskap om de lokala tullbestämmelserna och vill ha kontroll över dessa kostnader.
  2. När säljaren vill ta ansvar för transportkostnader till destinationen: En fördel med DAP är att säljaren är ansvarig för att arrangera och täcka kostnaderna för transporten av godset till destinationsplatsen. Detta inkluderar kostnader för frakt, lastning och tulldeklaration. Det kan vara fördelaktigt för säljaren om de vill erbjuda en komplett lösning till köparen och undvika komplexiteten och ansvaret för internationell transport.
  3. När det finns behov av att leverera till en specifik plats: DAP fungerar bäst när det finns en tydligt specificerad destination eller leveransplats. Det ger tydlighet och undviker förvirring när det gäller var ansvaret övergår till köparen och var godset ska levereras.

Det är viktigt att notera att valet av incoterm, inklusive DAP, bör baseras på en noggrann bedömning av de specifika kraven och förutsättningarna för varje handelstransaktion. Det är rekommenderat att konsultera med experter inom internationell handel och logistik för att säkerställa att rätt incoterm väljs och att alla parter är medvetna om sina ansvarsområden och kostnader.

DAP incoterm med EDS

Vi på EDS Logistics kan hjälpa er som både säljare och köpare att hantera kostnader och risker vid frakt enligt DAP-Incoterms. Vi erbjuder professionella logistiktjänster för att underlätta och effektivisera er internationella handel och transportprocess. Kontakta oss på EDS Logistics för att få mer information om hur vi kan hjälpa er.

Frågor om incoterms?

Ställ gärna din fråga så hjälper vi att besvara den!

Namnlös(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.