Guide: Incoterms®: FCA 2020

FCA incoterms | EDS logistics

Vad står FCA Incoterms för?

FCA, som står för Free Carrier, är en vanlig handelsklausul som används inom internationell handel. FCA innebär att säljaren ansvarar för att leverera varorna till en specifik plats, vanligtvis en terminal, en transportör eller en annan part som anges av köparen. Säljaren är ansvarig för att lossa varorna vid den angivna platsen.

Vad innebär FCA Incoterms 2020?

FCA innebär att säljaren har ansvaret för att organisera och täcka kostnaderna för att leverera varorna till den angivna platsen. Säljaren är också ansvarig för att lossa varorna vid den angivna platsen. När varorna är lossade och överlämnade till köparen eller den anvisade partnern går risken för förlust eller skada över till köparen.

FCA Incoterms | EDS Logistics

I FCA går risken över: när varorna är lossade vid den angivna platsen och överlämnade till köparen eller den anvisade partnern.

I FCA står säljaren för kostnaden: Säljaren är ansvarig för kostnaderna för att leverera varorna till den angivna platsen.

I FCA har säljaren ansvar: Säljaren är ansvarig för att organisera transporten och lossningen av varorna vid den angivna platsen.

Fördelar med FCA Incoterms 2020

Fördelarna med att använda FCA är att säljaren tar på sig ansvaret att organisera och täcka kostnaderna för att leverera varorna till den angivna platsen. Detta ger köparen flexibilitet att välja den mest lämpliga transportören och transportmetoden för att fortsätta frakten från den angivna platsen. FCA ger också köparen möjlighet att ha kontroll över transportprocessen och välja en part som är bäst lämpad för att ta emot och vidarebefordra varorna.

Viktigt att tänka på med FCA Incoterms

Det är viktigt att notera att FCA inte inkluderar alla kostnader och risker efter att varorna är lossade vid den angivna platsen. Köparen är ansvarig för att täcka kostnaderna för fortsatt transport från den angivna platsen till slutdestinationen samt eventuella tullavgifter och andra avgifter som kan uppstå. Det är också viktigt att säljaren och köparen har en tydlig överenskommelse om den angivna platsen och att båda parterna förstår sina respektive ansvar och kostnader.

När bör man använda FCA som Incoterms? 

  1. När köparen vill ha flexibilitet i transportarrangemangen: Med FCA kan köparen välja och arrangera sitt eget transportmedel och fraktbolag. Det ger köparen möjlighet att anpassa transportlösningen efter sina specifika behov och preferenser. Det kan vara fördelaktigt om köparen har goda kunskaper om internationell logistik och vill ha kontroll över transportarrangemangen.
  2. När säljaren vill avsluta sitt ansvar vid överlämnandet av godset till transportören: En fördel med FCA är att säljaren ansvarar för att leverera godset till den angivna platsen och överlämna det till transportören som köparen har valt. När godset är överlämnat till transportören går risken och ansvaret över till köparen. Det kan vara fördelaktigt för säljaren om de vill avsluta sitt ansvar och kostnader vid den punkten och överlåta ansvaret till köparen och det valda transportbolaget.
  3. När det finns behov av att leverera till en specifik plats eller transportterminal: FCA fungerar bäst när det finns en tydligt specificerad plats eller transportterminal där överlämnandet av godset ska ske. Det ger tydlighet och undviker förvirring när det gäller ansvarsövergång och plats för överlämnande.

Det är viktigt att notera att valet av incoterm, inklusive FCA, bör baseras på en noggrann bedömning av de specifika kraven och förutsättningarna för varje handelstransaktion. Det är rekommenderat att konsultera med experter inom internationell handel och logistik för att säkerställa att rätt incoterm väljs och att alla parter är medvetna om sina ansvarsområden och kostnader.

FCA incoterms med EDS

Vi på EDS Logistics kan hjälpa er som både säljare och köpare att hantera kostnader och risker vid frakt enligt FCA-klausulen. Vårt erfarna team kan hjälpa till med transportarrangemang och ge råd för att underlätta er internationella handel och säkerställa en smidig leverans. Kontakta oss på EDS Logistics för mer information om våra logistiktjänster.

Frågor om incoterms?

Ställ gärna din fråga så hjälper vi att besvara den!

Namnlös(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.